Qigong

Qigong är en slags terapi där man använder sig utav mjuka rörelser, ljud, visualiseringar och meditativa övningar för att uppnå hälsa mellan kropp och sinne. Om man jämför det med Tai Chi som kan betraktas som en slags derivering utav Qigong fast då med en ytterligare kampsportig tillämpning.

Qigong är känt under många namn, där chi kung och chi gung är mest kända. Det kombinerar fysisk träning, meditation och alternativ läkning. Det har uppstått och utvecklats från kampsport, traditionell kinesisk medicin och antika filosofier.

Qigong är en träningsform där sinnet och kroppen kombineras för att få ett lugnt sinnestillstånd, fysisk balans och för att komma i kontakt med högre spirituella världar.

6 Apr 2020